اطلاعیه 4 - لیست مجلات پشتیبان همایش جهت چاپ مقالات
1400/02/12

مجلات دارای ایندکس های معتبر isi,scopus می باشند.

 

در حال بروز رسانی ...

1-PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology- SCOPUS

2-Psychology and Education- SCOPUS

3- Journal of Contemporary Issues in Business and Government-WOS / ESCI 

4- Elementary Education Online- SCOPUS / ISC