اطلاعیه 9 -آماده سازی فرمت ارائه شفاهی و پوستر
1400/03/21

 به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم « ششمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر » که مقاله آن ها پذیرش شده و ثبت نام قطعی نموده اند،می توانند مقاله خود را طبق فرمت پاورپوینت آماده کرده جهت داوری و انتخاب مقاله برتر ارسال نمایند.

پژوهشگرانی که مقاله آنها به صورت سخنرانی پذیرش شده است می توانند از طریق فرمت زیر مقاله خود را   آماده کنند و به ایمیل Oral.cnf@gmail.com ارسال نمایند. (توجه نام فایل:Tcaconf کد مقاله  باشد)

دانلود فرمت سخنرانی

 

پژوهشگرانی که مقاله آنها به صورت پوستر پذیرش شده است می توانند از طریق فرمت زیر مقاله خود را جهت ارائه آماده کنند و به ایمیل poster.cnf@gmail.com ارسال نمایند.
 (توجه نام فایل:Tcaconf کد مقاله  باشد) ارسال نمایند.